Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

To IKA στο διαδίκτυο... Ουρές τέλος;

To IKA στο διαδίκτυο... Ουρές τέλος;Το ΙΚΑ μπαίνει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή και ίσως έτσι οι ατέλειωτες ουρές μειωθούν...
Από τις 10 Ιανουαρίου λοιπόν το ΙΚΑξεκινά την online χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, με δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητάς τους μέσω διαδικτύου.

Την αλλαγή προαναγγέλλει με εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος.
Ακόμα, από την ίδια ημερομηνία καταργείται, η χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, μέσω fax, και η χορήγησή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τη νέα υπηρεσία που τίθεται σε εφαρμογή.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εστάλη στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, η χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) καταργείται και η χορήγησή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ ή από τα ΚΕΠ με μηχανογραφικό έλεγχο των στοιχείων του εργοδότη. Το on line σύστημα θα απαντά στο αίτημα με τρία μηνύματα («εγκρίθηκε» - «απορρίφθηκε» ή «απαιτούνται ενέργειες»).
Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε πιστοποιημένους φορείς του Δημοσίου και στους απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, από το διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (http://www.ika.gr/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη:
Σε όσους φορείς ή πρόσωπα (δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ, τράπεζες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, επιμελητήρια, συμβολαιογράφους κ.λπ.) έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τους απογεγραμμένους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, όσο και τους αναπόγραφους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. Οι μη απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομικών έργων θα εξυπηρετούνται μόνο στα κατά τόπους αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Σε απογεγραμμένους στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εργοδότες (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων) που διαθέτουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή ΑΠΔ.
Μέσω διαδικτύου θα εκδίδονται για μεν τις κοινές επιχειρήσεις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαιώσεις οφειλής (μόνο από πιστοποιημένους φορείς) για δε τα οικοδομοτεχνικά έργα βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για πώληση, γονική παροχή, δωρεά οικοδομής ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας καθώς και για συμμετοχή σε δημοπρασίες.
Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, θα εκδίδεται «Ενημερωτικό Σημείωμα» με το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματος και ταυτόχρονα θα παραπέμπεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του IKA -ΕΤΑΜ.
Η διενέργεια ελέγχων μέσω του συστήματος, για να εντοπισθεί εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος θα εκτείνεται μέχρι και την τελευταία μισθολογική περίοδο, για την οποία παρήλθαν οι προθεσμίες υποβολής της αντίστοιχης ΑΠΔ και καταβολής των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.
Η εφαρμογή της νέας υπηρεσίας έκδοσης των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας δεν θα φέρει καμία αλλαγή στη διάρκεια ισχύος τους. Ειδικά οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται σε εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν οφείλουν, θα έχουν, στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, εξάμηνη διάρκεια ισχύος (ανεξαρτήτως του αριθμού των απασχολουμένων εργαζομένων).

mediagate.gr


Αν σου άρεσε το άρθρο κάνε LIKE και μοιράσου το με τους φίλους σου

Δείτε Επίσης